Podvoloshino

Cruise Yakutsk to Lenskie Sheki on the Lena River. Through South Yakutia to Irkutsk Oblast. Siberia, Russia. Photo by Alexey Zuev.